Astroloogilise sünnikaardi teine põhielement on majad. Maju on samuti kaksteist nagu sodiaagimärke. Sünnikaardis on need näha kaheteistkümne sektorina, mis jagunevad neljaks kvadrandiks. Majatipp, mida astroloogiakirjanduses pidevalt mainitakse, ei ole mitte sektori keskkoht, nagu võiks arvata, vaid sektori algust tähistav mõtteline joon.

Majad on sodiaagimärkide maapealsed väljundid ja annavad planeetide liikumisele Maal elava inimese jaoks tähenduse. 1.-12. maja valitsusalad on üks-ühele tuletatavad 1.-12. sodiaagimärgi omadustest.

Sünnikaardis väljendub iga maja valitsusala selle märgi kaudu, milles asub selles konkreetses kaardis antud maja tipp. Lisaks tulevad arvesse majas asuvad planeedid ja maja valitseja ehk selle märgi valitsejaplaneet, kus asub majatipp - nii selle asukoht kui seosed teiste planeetidega.

Kui märk ei alusta ühtki maja, siis on ta mõnes majas sulus. Sulusmärk on antud maja teemaga tugevalt seotud, kuid talle on raskem väljundit leida. Kui mõni maja jääb tervenisti märgi sisse, on tegu sulusmajaga. Kui üks ja sama märk alustab mitut maja, on nende majade valitsusalad omavahel seotud.

***

Majade olemuse mõistmine eeldab pisut ruumilist mõtlemist. Majade moodustumine on seotud Maa pöörlemisega ümber oma telje, nii et majatippude asukoht  sodiaagi suhtes muutub nii ajas kui ruumis. seetõttu on isikliku sünnikaardi koostamisel oluline teada nii oma sünnikohta kui kellaaega kohaliku aja järgi, samuti kohalikku ajavööndit. Majatipud teevad sodiaagile ringi peale 24 tunniga.

Majaderingi pööripäevad on 1., 4., 7. ja 10. maja tipp. Nimetatud majad on nurgamajad. Esimene astroloogiline maja algab sodiaagivöö keskjoone ehk ekliptika ja Maa idapoolse horisondi lõikepunktist. Nii on inimese sünnikohas tema sünnihetkel idahorisondile tõusev sodiaagimärk tema tõusumärk ehk astsendent (asc). Kui ta on näiteks sündinud päikesetõusul, siis ongi sünnikaardis näha asc-l olev Päike. Täpselt asc vastas asuv punkt on destsendent (dsc) ehk langusmärk, mis parasjagu loojub läänehorisondi taha. Asc-dsc-telge nimetatakse horisonditeljeks.

Sodiaagi kõrgeim punkt, kuhu Päike vm taevakeha päeva jooksul tõuseb, on Medium Coeli (kesktaevas) ehk MC ehk seniit, kuigi see asub harva otse inimese pea kohal. MC on enamikes majadesüsteemides 10. maja tipp, mille vastas asub 4. maja tipp IC (Imum Coeli) ehk nadiir, kesköö punkt. IC-MC-telg on taevatelg.

 

Asc-dsc-teljest ja IC-MC-teljest koosnevat risti nimetatakse ka mateeria ristiks, selle otstes olevad märgid näitavad, mismoodi inimene materiaalses maailmas tegutseb. Nii ongi moodustunud neli kvadranti või õigemini kaks kvadrandipaari, mille laius sõltub inimese sünniajast ja sünnikoha geograafilisest laiuskraadist. Iga kvadrant jagatakse kolmeks kas ajaliselt või ruumiliselt, sõltuvalt kasutatavast majadesüsteemist. 

Levinuim, Placiduse süsteem kasutab ajalist jaotust: aeg, millega mingi kinnistäht jõuab asc-lt MC-le, jagatakse võrdselt kolmeks. Siis arvutatakse välja, millisesse sodiaagipunkti jõuab see täht esimese ja teise ajakolmandiku lõpuks. Need punktid on 12. ja 11. maja tipud, mille vastas asuvad 6. ja 5. maja tipud. Samamoodi leitakse 2. ja 3. maja tipp, mille vastas paiknevad 8. ja 9. maja tipud. Placiduse süsteemi ei saa aga kasutada näiteks polaarjoone taga, kuna mõnel aastaajal mõni sodiaagimärk lihtsalt ei tõuse idahorisondile. Eestigi laiuskraadidel on näiteks Kalade tõusumärgiga inimesed üsna haruldased, kuna see märk liigub idahorisondilt väga kiiresti üles. Selle eest Neitsi tõusumärgiga inimesi on Eestis väga palju.

Kochi majadesüsteem  kasutab samuti ajalist jaotust.

Ruumilise jaotusega süsteemides (Campanus, Regiomontanus jt) projitseeritakse ekliptikale 12 võrdseks osaks jaotatud taevaekvaator või muu mõtteline ringjoon, mis Maad ümbritseb.

Võrdsete majade süsteemis, mis on samuti ääretult populaarne ja levinud, arvutatakse välja ainult asc ning ülejäänud majatipud järgnevad sellele iga 30 kraadi tagant. Nii ei pruugi MC ja 10. maja tipp üldse kokku langeda, enamasti ei langegi. Selle süsteemi ilu peitub tema lihtsuses.

Majasid jaotatakse kahtmoodi. Esiteks nende asukoha järgi kvadrandis: iga kvadranti alustab nurgamaja ehk kardinaalmaja, edasi tuleb järgnev maja ja kvadrandi lõpetab langev maja. Stiihiate järgi jagunevad majad nii nagu märgidki: 1., 5. ja 9. maja on tulemajad, 2., 6. ja 10. on maamajad, 3., 7. ja 11. on õhumajad ning 4., 8. ja 12. on veemajad. Need majaderühmad kannavad samu omadusi nagu vastavanimelised sodiaagimärgid.

 


TULI
MAA
ÕHK
VESI
KARDINAALNE
1. MAJA
10. MAJA
7. MAJA
4. MAJA
FIKSEERITUD
5. MAJA
2. MAJA
11. MAJA
8. MAJA
MUUTLIK
9. MAJA
6. MAJA
3. MAJA
12. MAJA

LOE LISAKS: http://web.zone.ee/astro/Astro_Aeg.htm