Astroloogia annab tuge inimesele, kes on kriisis või otsib oma kohta maailmas, suunab teda tuleviku planeerimisel ning pakub puht praktilist abi väga erinevate küsimuste lahendamisel.

Kõige levinum astroloogiline meetod on sünnikaardi analüüs. Analüüsist saab kaardiomanik teada oma tugevad küljed, millele elus edasi jõudmiseks toetuda, ja nõrkused või puudused, mille kallal tuleks tööd teha. Sõltuvalt astroloogist võib analüüs sisaldada ka infot inimese suhete kohta oma eellastega, tervise, karjääri ja suhete kohta.

Prognoos on see, mida enamik inimesi nimetab „ennustuseks“. Astroloogid ise sageli väldivad sõna „ennustamine“, sest see tekitab mulje, nagu kasutaksid nad mingit müstilist ettenägemisvõimet. Tegelikult tarvitavad astroloogid tulevikutendentside analüüsimiseks täpselt välja arvutatud planeediseisude tabeleid ehk efemeriide ja tänapäeval muidugi spetsiaalseid arvutiprogramme. Erinevate matemaatiliste prognoosimeetodite abil saab kindlaks teha, millised planeedienergiad mingil hetkel inimesele toimivad (või õigemini: kirjeldavad inimeses toimuvat), ja sellest omakorda võib teha järeldusi tõenäoliselt juhtuma hakkkavate sündmuste kohta. Astroloog ei saa sajaprotsendilise täpsusega ette öelda, mis hakkab inimese elus toimuma, küll aga oskab üsna täpselt öelda, millal hakkab toimuma või millal tuleks inimesel endal pingutada, et midagi saavutada. Enamasti saab üsna täpselt määratleda ka eluvaldkonda, kus sündmused toimuvad või millega tuleks mingil ajahetkel tegelda. Samuti on prognoosikaartidest näha inimese psühholoogilised muutused. Prognoosi ajaline täpsus sõltub oluliselt inimese sünnikellaaja täpsusest. Ometi on üht-teist võimalik öelda ka sellise inimese tuleviku kohta, kelle sünnikellaaeg on teadmata.

Nii nagu inimesele, on võimalik koostada oma horoskoop ka firmale, kasutades sünniandmetena firma registreerimise aega ja kohta. Firma horoskoobi järgi saab prognoosida firma käekäiku, kriisihetki ja arenguvõimalusi, samuti töötajate omavahelisi suhteid ja sobivaid töötajakandidaate.

Horaarastroloogia annab konkreetsele küsimusele konkreetse vastuse. Selleks tehakse küsimuse esitamise hetkele ja -kohale „sünnikaart“, milles on vastus juba olemas. Vastus võib olla lihtne „jah“ või „ei“, aga ka näiteks „oota, kuni asjaolud muutuvad“ või „probleem on juba lahenenud ja küsimus päevakorralt maas“, samuti annab kaart vihjeid aja kohta, millal võiks probleem laheneda. Horaarkaardi abil saab otsida ka kadunud asju.

Selektiivne astroloogia tegeleb kindla sündmuse jaoks sobiva ajahetke leidmisega. Nii saab astroloogiliselt ajastada näiteks kirurgilisi operatsioone, abiellumise hetke, kinnisvara ostu, äritehinguid, aga pakkuda ka sobivaid aegu rasestumiseks või oma firma registreerimiseks.

Sünastriat ehk kahe inimese sünnikaardi võrdlust kasutatakse partnerlussuhete analüüsiks - siia kuuluvad nii mehe-naise, ülemuse-alluva, vanema-lapse kui ka lihtsalt kahe sõbra omavahelised suhted. Kahe inimese suhete analüüsimiseks saab kasutada ka ajalise keskpunkti kaarti e kombiinkaarti. See koostatakse hetkele, mis on mõlema inimese sünniajast võrdsel kaugusel. Ka geograafilised koordinaadid valitakse kahe sünnikoha vahepealsele punktile.

 Majandusastroloogia tegeleb majandusprotsesside astroloogilise uurimise ja prognoosimisega.

Meditsiiniastroloogia aitab tervisehädade põhjuste selgitamisel ning sobivaima ravi leidmisel.

Agraarastroloogia uurib taevakehade liikumise seost taimede kasvuga.

Astrometeoroloogia tegeleb ilmastikunähtuste uurimise ning ilma prognoosimisega taevakehade liikumise põhjal.

***

Esoteeriline astroloogia  on omaette astroloogia haru, mis tegeleb inimese hinge uurimisega, tema vaimsete eesmärkide ja hingele vajalike õppetundide väljaselgitamisega sünnikaardi abil.