Planeedid võivad olla sünnikaardil väga ühtlaselt või ka väga ebaühtlaselt jaotunud. Kaardikujundite tundmine võimaldab inimese iseloomu paari lausega kokku võtta. Neid nimetatakse seepärast ka temperamendikujunditeks. Kaardikujundi määramisel kasutatakse ainult planeete, mitte telgesid ega Kuu sõlmi. Sageli paiknevad planeedid inimese sünnikaardil lihtsalt asümmeetriliselt, moodustamata konkreetset kujundit.

Kujundeid saab grupeerida sodiaagiringi jaotuse alusel. Kahesel ja neljasel jaotusel põhinevad Kauss, Korv, Kiik, Lehvik ja Pritsmed ­– need näitavad, et inimest mõjutab rohkem välismaailm. Kolmesel jaotusel põhinevad Vedur, Kolmjalg, Käru ja Kimp – sellise kujundiga inimesed elavad pigem oma sisemise sunni järgi.

 

 

Kauss
Planeedid on kõik kaardi ühes pooles 180° piires, nende sees ei tohi olla suuremat vahet kui 60 kraadi. Kaardiomanik on üsna endassetõmbunud, ennast pidevalt analüüsiv, subjektiivne ja ei oska end väga hästi väljendada. Samas tunnetab ta, et tema elust on midagi puudu, igatsedes neid kogemusi, millele osutab tema enda kaardi tühi pool. Ta otsib harmooniat maailmaga. Sageli ollakse pühendunud mingile ideele või missioonile, pingetaluvus on väga hea. Kauss-horoskoobiga inimestel on suurem kalduvus sattuda kohtuprotsessidesse. Kujund toimib tugevamalt, kui selle servade vahel on opositsioon või tau-kvadraat. Kaardi tühjalt poolelt vastupäeva liikudes kõige esimene planeet kujundis on erilise tähtsusega. Eriti selgelt väljendunud on „kauss“ siis, kui selle serv kulgeb mööda horisondi- või taevatelge.

 

 

Korv
Planeedid on kõik 180 kraadi sees, välja arvatud üks planeet või planeedikonjunktsioon, mis moodustab Korvi sanga. Seda nimetatakse apex-planeediks. Kui sang on vähem kui 12° kaugusel servaplaneedist, siis on tegemist ikka Kausiga. Inimene on vähem ühekülgne kui Kausi puhul ja soovib olla seotud ühiskonna peavooluga, et tunda kuuluvust. Ootab, et maailm avastaks tema unikaalsed anded, mitte ei püüa ise ühiskonnaga sobituda. Positiivsel juhul inspireerib ja õpetab teisi, negatiivsel juhul on agitaator. Ta suunab oma pingutused ühele eesmärgile. Kui Korvi sang on Korvi suhtes otse, siis inimene teab, mis tahab, ja tegutseb vastavalt. Kui sang on vasakule kaldu, siis ta küll teab, mida tahab, kuid peaks eesmärgi saavutamiseks rohkem pingutama. Kui sang on kaldu paremale, siis pingutab inimene üle, võiks saavutada eesmärgi ka vähema vaevaga.

 

 

Kiik
Ehk Liivakell. Planeedid on kahe rühmana teineteise vastas, rühmade vahel on 60-90°. Paremal juhul on inimene väga diplomaatiline, sest oskab näha asjade mõlemat poolt. Halvemal juhul kannatab ta sisekonfliktide ja otsustusvõimetuse käes, puudub paindlikkus ja avatus. Käitub ja tegutseb sageli vastuoluliselt, võib olla hea manipulaator. Tugev Saturn kaardis aitab vastaspooli ühendada. Kujund vastab omadustelt umbkaudu Kaalude märgile.

 

 

Lehvik
Näeb välja nagu Kimp, aga üks planeet või planeedikonjunktsioon (8° piires) jääb väljapoole 120°. Tähenduselt sarnaneb Korviga, kuid eraldiseisev planeet on oluliselt tähtsam, sest sellele on suunatud veel rohkem kontsentreeritud energia. Erinevalt Korvist toimib Lehviku vars aga ka toitva juurena, millele saab alati toetuda.  Inimene tunneb, et tal on missioon, ta kasutab eneseteostuseks teiste ressursse.

 

 

Pritsmed
Planeedid on ühtlaselt jaotunud üle sodiaagi, maksimaalne vahe kahe planeedi vahel on 90°. See on üks haruldasemaid kaardikujundeid. Positiivsel juhul on inimene avatud, tasakaalukas, mitmekülgsete huvide ja laia silmaringiga, maandub igas olukorras jalgadele. Tal on oskus mõttekalt ühendada näiliselt erinevaid asju ning luua kaosest kord. Halvemal juhul on ta laialivalguv ja tal puudu kindel suund elus. Ta ei suuda pikalt keskenduda ja kipub energiat raiskama. Kujund vastab umbes Kaksikute märgile.

 

Kimp
Planeedid on sodiaagiringi ühe kolmandiku, 120-140° sees. See kujund märgib energia koondumist, võimet keskenduda pikemat aega ühele asjale. Inimene on oma ala spetsialist või lausa geenius, elab „omas mullis“, välismaailm mõjutab teda vähe. Ta on kriitika suhtes immuunne ja teda on raske segadusse ajada. Mõnedel juhtudel võib kimbukujulise kaardiga inimene olla väga enesekeskne ja tuim. Eriti tugev on kujund siis, kui moodustub kahe telje vahele. Nagu kõigi kaardikujundite puhul, on kaardi tühjalt osalt vastupäeva liikudes kõige esimene planeet võtmetähtsusega.

 

 

Vedur
Planeedid koonduvad kahe kolmandiku peale sodiaagiringist. Sellise kaardikujundiga inimene jätab oma isikupärase pitseri kõigele, mida teeb. Ta on edasipürgiv ja praktiline, väga auahne, otsib pidevalt uusi maailmu, mida vallutada. Negatiivsel juhul on ta mässaja. Sageli suunavad tema tegevust välised tegurid. Veduri esimene planeet on võtmetähtsusega, samuti viimane ­– see avaldub kõige passiivsemalt. Tühjad majad ja märgid nõuavad erilist tähelepanu. Kujund vastab omadustelt kõige rohkem Jäära märgile.

 

 

Kolmjalg
Samuti üks haruldasemaid kujundeid, ja sellel pole väga selget definitsiooni. Sarnaneb Kiigega, kuid koosneb kolmest (mõne tõlgenduse kohaselt kuni viiest) eraldi planeedirühmast. Mõnede autorite arvates peavad need olema üksteisest vähemalt sekstiili kaugusel ja kujund peab sisaldama täpset või vähem täpset Suurt Trigooni. Ebastabiilsus on esialgu suurem kui Kiige puhul, kuid inimene õpib kujundit ka kiiremini valitsema. Inimene on üsna mitmekülgne, kuid Pritsmetega võrreldes on energia kontsentreeritum. Ta on individualist ega kannata piiranguid või rutiini, valib oma eneseväljenduse viise, võib olla mingil alal geniaalne. Halvemal juhul ei oska ta asju tähtsuse järjekorda panna. Suure Trigooni energia tuleb igal juhul aktiveerida, et kujundit täiel määral kasutada.

 

 

Käru
Kolmjala modifikatsioon, mis sarnaneb käsikäruga: 8-planeediline kimp ja kaks eraldi planeeti, mis on planeedikimbu vastas ja teineteisest vähemalt sekstiili kaugusel. Need viimased tasakaalustavad planeedikimpu.