Üks tänapäeval vähe kasutust leidev, kuid kaardi kohta palju lisainfot andev meetod on keskpunktide meetod. Seda 13. sajandist pärinevat süsteemi kasutasid 20. sajandil peamiselt saksa astroloogid, arendades seda ka edasi.

360-kraadisel sodiaagiringil paikneva kahe planeedi vahel on võimalik leida kaks keskpunkti: kraadide arvult lähem ja kaugem. Oluline on lähem keskpunkt. Selles punktis ühinevad sümboolselt kahe planeedi energiad, ning kui seal asub kolmas planeet, muutub see kahe esimese jaoks otsekui kanaliks. Või ka lahenduseks, ühendajaks või hoopis segajaks, sõltuvalt planeetide iseloomust ja inimese arengutasemest. Eriti väärtuslik on keskpunktide meetod aspektitute planeetide uurimisel, mille seoseid teiste planeetidega on muidu raske näha.

Lisaks konjunktsioonile peavad astroloogid oluliseks ja tõlgendamisväärseks ka pingeaspekte keskpunktile: opositsiooni (ehk konjunktsiooni kaugema keskpunktiga), kvadraati, poolkvadraati ja poolteistkvadraati. Orbid on siin hästi väikesed: mõned astroloogid kasutavad vaid kuni kraadiseid orbe, teised kuni 2,5°. Keskpunkti võib leida nii kahe planeedi kui planeedi ja nurgamaja tipu (eriti asc ja MC) või Kuu sõlme vahel. Arvestada tuleks ka keskpunktis või sellega aspektis oleva planeedi maja- ja märgipositsiooni.

Keskpunkti leidmiseks kahe planeedi vahel on kõige lihtsam planeetide vahe kraadides üle lugeda ja saadud arv kahega jagada. Oma kaardi keskpunktid on võimalik leida ka www.astro.com lehelt, kui kasutajakonto on tehtud (extended chart selection - Ebertin style w. midpoints - additional tables).

Keskpunkte kasutatakse ka kahe (või enama) inimese sünnikaardi võrdlemisel ehk sünastrias. Nagu sünnikaardis, uuritakse ka siin ühe inimese planeetide konjunktsioone ja pingeaspekte teise inimese planeetide keskpunktidele.

 

Päikese ja Kuu keskpunkt

Kõige olulisemaks peavad astroloogid Päikese ja Kuu keskpunkti. See näitab inimese sünnikaardis mees- ja naisprintsiibi, teadvuse ja alateadvuse, isiksuse ja hinge ühinemiskohta. Päikese ja Kuu keskpunkt annab seega olulist teavet inimese vitaalsuse, elujõu kohta. Kuna selles punktis kajastuvad ka lähedased isiklikud suhted, on see sünastrias eriti oluline keskpunkt.

Merkuuri konjunktsioon ja pingeaspektid Päikese ja Kuu keskpunktile viitavad verbaalselt aktiivsele inimesele, võimele suhtlemisel mõtteid ja tundeid tasakaalus hoida. Energiat saab ta infovahetusest, samuti võivad kommunikatsioonihäired tema vitaalsust kahandada.

Veenuse aspektid Päikese ja Kuu keskpunktile viitab inimesele, kes tunneb end elujõulisena ilusas ümbruses ja armastavate inimeste keskel. Elujõu ja tervise taastamisel on oluline tunnustus.

Marsi aspektid Päikese ja Kuu keskpunktile võivad näidata energilisi partneriotsinguid, võimuvõitlust, aga ka lihtsalt väga aktiivset inimest, kes januneb pidevalt mõtestatud tegevuse järele. Füüsiline tegevus võib olla elus olulisel kohal.

Jupiteri aspektid näitavad entusiastlikku ja optimistlikku inimest, kelle elujõu tagab silmaringi laiendamine, reisimine ja filosofeerimine. Peamine energiaröövel on tema jaoks liigne killustatus ja liialdused.

Saturni seisud Päikese ja Kuu keskpunktile näitavad inimest, kes on oma energia kasutamisel ettevaatlik ja läbimõeldud, eelistades sügavuti minekut elu pealispinnal liuglemisele. Elujõudu annavad talle lihtsus ja mõttekalt struktureeritud keskkond. Energiat pärsivad liigne ettevaatlikkus ja hirm teha vigu.

Uraani seisud viitavad inimesele, kes suunab oma energiat vabalt ja sõltumatult ning enamasti ebaharilikus suunas. See talle energiat annabki.

Neptuuni aspektid võivad viidata segadusele ja pettumustele suhetes, samuti energiataseme sõltumisele hingeseisundist. Energiat annab oma ideaalide ja unistuste järgimine, energiat röövib igasugune peentasandi negatiivsus.

Pluuto aspektid Päikese ja Kuu keskpunktile näitavad väga intensiivset, fanaatilise loomuga inimest, kelle energiatase võib olla väga kõikuv. Võib väljendada üsna suurt konflikti teadvuse ja alateadvuse vahel. Oluline on teadvustada oma emotsioone ja leida neile mingi positiivne väljund.

Kuu sõlmede aspektid näitavad inimest, kes vajab väga uusi kogemusi ja kelle energiataset viib alla liigne seotus minevikuga.

Astsendendi aspektid Päikese ja Kuu keskpunktile näitavad, et inimene tahab tunda end efektiivse ja elujõulisena ning omada mõtestatud suhteid.

Kesktaeva aspektid Päikese ja Kuu keskpunktile näitavad, et inimene tahab tunda end tarviliku ja elujõulise ühiskonnaliikmena. Tunneb vajadust ühiskondlike saavutuste ja/või vaimse kasvu järele.

 

Ülejäänud keskpunktide tõlgenduste ingliskeelse kataloogi leiab aadressilt www.johnsandbach.com